2       1

מצגת תמונות - סיכום שנת הפעילות תשע"ד 2013-2014

מצגת תמונות - סיכום שנת הפעילות תשע"ו 2015-2016

Our show dance "Quedate Aqui" - Stay here, at the IBDF gala show 2015

רומן ויוליה- ריקוד הצ'ה צ'ה צ'ה 

 רומן ויוליה- ריקוד הפאסודובלה

 

רומן ויוליה- ריקוד הרומבה 

 רומן ויוליה- תחרות ארצית בפתח- תקווה, ינואר 2014

הצעת הנישואים של רומן ליוליה

WDC AL Vilnius Dance Festival 2014 -Rumba

מכבי TANDEM-מועדון לספורט הריקוד-ריקודים ספורטיביים-סלונים ולטינו-אמריקאיים

מוקדי פעילות בערים-באר שבע ואופקים 

tandemdsc@gmail.com